Unik

Jante har falt

tonje
Tone Brantenberg

Tonje er 39 år ung, har tre barn, og har vært gift med deres far i seks av de fjorten årene de har vært sammen.
Hun er bosatt i Hakadal, nord i Nittedal, og jobber som barnehageassistent.

Litt om teksten «Jante har falt»
For at vi skal kunne omfavne hverandre helt, med respekt og verdighet må vi gi slipp på innlærte fordommer! Å tro på seg selv, tenke nytt, betyr ikke at en tror dårligere om andre.

 

Om Unik

Sommeren og høsten 2016 har ALEA Forlag avholdt en tekstkonkurranse, hvor en rekke amatørforfattere og Unikprofesjonelle tekstskrivere har sendt inn sine bidrag. Temaet for tekstene skulle være: «Annerledes».

Premien er å få sin tekst publisert i en antologi sammen med en rekke andre forfattere,
samt å bidra til å støtte et godt formål.

 

Overskuddet av inntektene går til Stine Sofies Stiftelse

Les mer om prosjektet her