Unik

En Unik antologi 

Antologien «Unik» handler om hvor enestående mennesker er i sin annerledeshet.
Den har blitt til som et resultat av en tekstkonkurranse, som ble avholdt sommeren og høsten 2016. Over 100 bidrag med tema «annerledes» ble sendt inn. Tekster om mot, identitet, sårbarhet. Tekster med et budskap. Jantelov, natur, barndom og alderdom. En blanding som sammen rett og slett er Unik.


Antologi-prosjekt til en god sak

ALEA Forlags «Unik» kommer ut 15. mars 2017. Overskuddet av inntektene går i 2017 til Stine Sofies Stiftelse. 

Stine Sofies Stiftelse arbeider hver dag for å oppfylle sin visjon – en barndom uten vold. Stine Sofies Stiftelse er i dag en viktig bidragsyter for å styrke barn og pårørendes rettssikkerhet og driver blant annet utstrakt foredragsvirksomhet for å belyse det samfunnsproblemet vold mot barn er.

Stiftelsens strategiske målsetninger er:

1. Flere skal vite mer om vold og overgrep

2. Voldsutsatte barn og pårørende skal bistås

3. Voldsutsatte barn og pårørende skal ivaretas

For å nå disse målene gjør de følgende:

  • Forebygger vold og overgrep mot barn.
  • Avdekker vold og overgrep mot barn.
  • Ivaretar det voldsutsatte barnet og deres pårørende/etterlatte.
  • Påvirker myndighetene for å styrke rettssikkerheten.

Forhåndssalg

Boka finansieres gjennom forhåndssalg, og selges kun via forlagets nettbutikk. For å gå med overskudd må det selges omtrent 100 bøker. Man kan kjøpe antologien enkeltvis eller bestille pakker med 5 eller 10 eksemplarer. Klikk på bildet for å gå til nettbutikken 😊