Unik

Lært hjelpeløshet

hege
Hege Weimand Larsen

Jeg er 32 år ,og er bosatt i Sarpsborg. Opprinnelig kommer jeg fra Ullensaker der jeg fikk min første jobb som personlig assistent. Jeg jobber fortsatt med dette i dag, undervisning av barn, og de som jobber med barn og voksne med funksjonsnedsettelser. Jeg har skrevet en masteroppgave om temaet ved NTNU. Er gift med Vegard Larsen, som er vernepleier. Vi har 2 barn sammen på 5 og 1 år.

Jeg er veldig engasjert i rettigheter for funksjonshemmede og for de som jobber med dem – slik at de skal ha rett kompetanse til å stå i en givende, og til tider også krevende jobb.

Hege er daglig leder og fast kursholder hos BPA-skolen. Hun holder kurs for saksbehandlere, arbeidsgivere, arbeidsledere, assistenter og dessuten for interesseorganisasjoner. Les mer om BPA-skolen

Lært hjelpeløshet

Teksten «Lært hjelpeløshet» handler om hvordan barn er prisgitt de menneskene som står sammen med dem i hverdagen. Noen barn er utsatt for omsorgssvikt, der omsorgen mangler. Andre barn kan oppleve omsorgssvikt der omsorgen er tilstede, mens barnets egne ønsker og ressurser blir oversett. Det forventes ikke nok av barnet, og barnet blir passivisert gjennom å ikke bli hørt når det ytrer sine ønsker om å bli en del av fellesskapet.

Vi kan ta for mange valg på vegne av den vi assisterer i hverdagen. Det kan være barna våre, det kan være de eldre i familien. Det handler om at man ikke lærer å ta valg selv. Det handler om å bli passivisert av at andre ikke forventer noe av deg, og at du som mottaker av hjelp slutter å prøve å ytre dine egne behov da de ikke blir hørt. Dette gjelder også behov for å se seg selv som ressurs i eget liv og for andre rundt seg. Også barn trenger å hjelpe til i huset. Også barn med hjelpebehov.

Teksten publiseres i antologien Unik, som lanseres 15. mars 2017, og hvor overskuddet går til Stine Sofies Stiftelse. Boka finansieres i stor grad gjennom forhåndssalg. Den koster 299,- og leveres fraktfritt til alle som forhåndsbestiller.  Du kan bestille boka i ALEA Forlags nettbutikk:

unik

Les mer om prosjektet