Unik

Elisabeth Thorsby – Å krysse bruer

elisabeth-thorsbyElisabeth er 45 år, opprinnelig fra Drammen, men bor på Tranby i Lier. Hun har nylig gitt ut barneboka Heksaleksa – barnas hjelpeheks, skriver på en roman – Bakenfor smerten – og har en blogg som heter kjærestemat.

Av yrke er hun utdannet ergoterapeut og Pustyoga-instruktør, og driver eget firma. Hun har gått Forfatterskolen på nett, tatt diverse skrivekurs og har i flere år hatt forfatter Peter Serck som mentor.

Som forfatter er Elisabeth opptatt av mellommenneskelige relasjoner, konflikter og traumatiske hendelser, og hvordan disse virker inn på karakterenes personlighet og samspillet dem imellom.

Å krysse bruer

Teksten handler om to mennesker som har en traumatisk historie. De har vært ungdomskjærester, men havnet i en bilulykke, hvor Aksel kjørte bilen og med sin uvørenhet forårsaket ulykken som førte til at Ida ble hardt skadet og er rullestolbruker. Dette støter dem fra hverandre, samtidig som de for alltid er bundet sammen av skyldfølelse og bitterhet.

Teksten viser hvordan deres sårbarhet trer fram, og hvordan de i øyeblikk klarer å nærme seg hverandre, men i neste sekund forblir ensomme. Aksel strever med å forsone seg, han har en flyktig adferd, mens Ida er hemmet både fysisk og psykisk.

Forfatteren ønsker å belyse hvor vanskelig det kan være for to mennesker å møtes i en nær relasjon, særlig når omstendighetene og deres historie bærer på sår fra fortiden. Hendelsen har tvunget dem til å leve annerledes enn de forventet, og preger livene deres og deres samspill i stor grad.

BESTILL UNIK I DAG